Principy ochrany soukromí

V Fajn kurýr s.r.o., IČO: 10942009 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících, adresátech zásilek a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Pokud využijete naše služby, pracujeme také se jménem a příjmením, údaji o objednaných službách, údaji o vašich zásilkách a údaji, které si nastavíte ve svém účtu. Zpracováváme následující osobní údaje:
 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích a nastavení newsletterů
 • vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy, nastavení newsletterů, vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky
 • údaje o objednaných službách, kterými jsou zejména údaje o přepravovaných zásilkách, které si u nás vy nebo vaše společnost objednala, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích
 • údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení
 • údaje související s využitím call centra nebo návštěvou pobočky, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na pobočkách

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže si u nás objednáte službu, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas. V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 • na základě vašeho souhlasu. Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či u nás objednáte službu. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zásilky, jejíž přeprava je u nás objednána, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši pobočku

C. Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání. Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby. Dále do vašeho zařízení:

 • ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy
 • ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality
 • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách
 • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete v sekci Nastavení soukromí a po našem upozornění kliknete na jakýkoli odkaz na našem webu (mimo panel s upozorněním) nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v sekci Nastavení soukromí. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 26 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Pokud navštívíte web www.fajn-kuryr.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít, popř. můžeme pseudonymizované údaje předat našim partnerům pro zúčtování provizí, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z návštěvy našeho webu naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás
 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

 • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet)
 • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 26 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Pokud u nás objednáte přepravu zásilky jako fyzická osoba objednáte přepravu zásilky, zpracováváme za účelem přepravy a sledování zásilky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Jestliže u nás objednáte přepravu zásilky jako zástupce právnické osoby, zpracováváme za účelem dodání našich služeb Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abychom s vámi mohli o přepravované zásilce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení
 • pro potřeby platby za přepravu
 • pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim dalším přepravním a pojistným partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
 • v souvislosti s reklamací přepravy
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu přepravy příslušné zásilky

Pokud u nás objednáte přepravu zásilky, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje objednaných službách za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 6 měsíců.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vámi objednané službě.

D. Tiskopisy ke stažení

Níže naleznete veškeré tiskopisy ke stažení.

 • Ochrana osobních údajů, plné zněníOchrana osobních údajů
 • Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky
 • Reklamační řádReklamační řád